Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 02.04.2012

Kawalkada czasu 1952-1964 cz.I

Dźwiękowa kronika wybranych,ważnych wydarzeń historycznych - lata 1952 - 1954.

1. "Budowa mostu w eterze" - 3 maja 1952 powstaje rozgłośnia polska RWE - fragment przemówienia admirała Harolda Millera, przewodniczącego Komitetu Wolnej Europy, fragm. pierwszej audycji: wypowiedź Jana Nowaka-Jeziorańskiego na temat znaczenia radiostacji, fragm. wiersza "Bo nie ma ziemi wybieranej...".
2. "Stalin umiera po raz pierwszy"- komunikat radia warszawskiego o stanie zdrowia Stalina (4.03.1953), radio Moskwa o zgonie generalissimusa (5.03.1953), komentarz, wypowiedź prof. Wiktora Sukiennickiego na temat możliwych scenariuszy wydarzeń po śmierci przywódcy KPZR.
3. "Polski lotnik przebija żelazną kurtynę"- informacja o ucieczce polskiego lotnika z bazy w Słupsku na duńską wyspę Bornholm - ppor. pilot Franciszek Jarecki opisuje swoje lądowanie na "wolności".

4. "Polka migowa"- piosenka Jana Markowskiego o "skrzydlatym Franku".
5. "Rozruchy w Berlinie" – informacja o wjeździe sowieckich czołgów na ulice Berlina Wschodniego i rozruchach ulicznych w mieście.
6. "Likwidacja Berii" - komentarz dotyczący śmierci szefa NKWD Ławrientija Berii, fragmenty przemówienia Berii nad trumną Stalina, fragm. wspomnień Nikity Chruszczowa o podjęciu decyzji przez Biuro Polityczne KC KPZR pozbycia się szefa NKWD.
7. "Prymas Polski uwięziony" – informacja o aresztowaniu prymasa Polski, ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego (26.09.1953), wypowiedź ks. kapelana Tadeusza Kirszke.
8. Jan Lechoń składa życzenia wigilijne ks. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.
9. "Katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie" – informacja o katastrofie, wypowiedź anonimowego górnika o niebezpieczeństwach pracy w kopalni wynikających z systemu przodownictwa pracy (25.03.1954).
10. "Piosenka-dokument chwili" - kompozycja Jana Markowskiego pt. ”Trzymajmy się".
11. "Nazywam się Józef Światło" - informacja o ucieczce na Zachód ppłk. Józefa Światły, wicedyrektora Departamentu X Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wypowiedź Światły na temat współpracy z Bolesławem Bierutem - I sekr. KC PZPR, prezydentem, a od 1952 premierem Polski, przypomnienie okoliczności aresztowania przywódcy Polskiej Partii Robotniczej, Władysława Gomułki.
12. "Seweryn Bialer o skutkach rewelacji byłego dygnitarza Urzędu Bezpieczeństwa" - wpływ ucieczki Józefa Światły na zmiany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego i w Polsce w ocenie Seweryna Bialera, profesora Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR, który w 1956 uciekł do Berlina Zachodniego i udzielił wywiadu Radiu Wolna Europa, ujawniając kulisy władzy w PRL. Seweryn Bialer osiadł w Stanach Zjednoczonych, był dyrektorem stworzonego przez Zbigniewa Brzezińskiego Instytutu Badań nad Przemianami Międzynarodowymi i profesorem nauk politycznych na Columbia University.