Section1
Aleś Bialacki otrzymał nagrodę im. Lwa Sapiehy
Wszystkie Kierujący białoruskim Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" Aleś Bialacki (P) i dyrektor Studium Europy Wschodniej, Jan Malicki Foto: Archiwum prywatne