Section1
Dzwony zniszczone przez komunistów znów na wieży kościoła w Mińsku
Wszystkie Dzwony zrzucili z wieży kościoła i zniszczyli komuniści w 1923 roku. W czasach Związku Radzieckiego kościół ten tak jak większość świątyń został zamknięty i zamieniony na kino. Został zwrócony katolikom jako pierwszy kościół w Mińsku 30 lat temu Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio