Section1
Białoruś: polscy dyplomaci odwiedzają groby żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
Wszystkie Foto: