Section1
Białorusini w Warszawie upamiętnili rocznicę powstania słuckiego przeciw bolszewikom
Wszystkie Demonstracja przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki 27 listopada br. Upamiętnienie powstania słuckiego i poległych powstańców, ofiar reżimu Aleksandra Łukaszenki, Białorusinów poległych na Majdanie Foto: Agnieszka Kamińska