Section1
Białorusini w Warszawie upamiętnili rocznicę powstania słuckiego przeciw bolszewikom
Wszystkie Białorusini w Warszawie upamiętnili rocznicę powstania słuckiego przeciwko Armii Czerwonej Foto: A, Kamińska