Section1
Warszawa: Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi
Wszystkie Dzień Solidarności z Więźniami Politycznymi na Białorusi w Warszawie, 21 maja 2023 roku. Memoriał poległych na Ukrainie bojowników białoruskich przy Muzeum Wolnej Białorusi w Warszawie Foto: Agnieszka Kamińska