Section1
Polacy na Białorusi. Konferencja badaczy w Grodnie
Wszystkie W Grodnie odbyła się trzydniowa konferencja naukowa poświęcona Polakom na Białorusi. Kilkudziesięciu naukowców analizowało sytuację Polaków pod rosyjskim zaborem w dwudziestoleciu międzywojennym, pod okupację hitlerowską oraz w czasach Związku Radzieckiego i niepodległej Białorusi Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio