Section1
Polacy na Białorusi. Konferencja badaczy w Grodnie
Wszystkie Tematyka referatów była bardzo różnorodna – są to m.in. kwestie związane z odrodzeniem niepodległego państwa polskiego na terenach dzisiejszej Białorusi, relacjami polsko-białoruskimi w różnych okresach, działalnością antyniemieckiego i antysowieckiego podziemia polskiego na tych terenach, losami Kościoła katolickiego na Białorusi, represjami etc. Foto: Włodzimierz Pac, Polskie Radio