Section1
Jubileusz 80 urodzin Jerzego Maksymiuka
Wszystkie Jerzy Maksymiuk - dyrygent, Krzysztof Jablonski - fortepian, Polska Orkiestra Radiowa Foto: Grzegorz Śledź