Section05

Moniuszko - historia prawdziwa

Section07
O audycji

Co wiemy o najważniejszym po Chopinie polskim kompozytorze XIX wieku, a czego nie wiemy? Jakich odkryć możemy się spodziewać? Jakie nadzieje wiążemy z Rokiem Moniuszkowskim?

O twórcy polskiej opery narodowej wiemy niewiele. Stanisław Moniuszko nie doczekał się dotąd porządnej monografii. Badania nad jego twórczością są zawstydzająco ubogie. Nigdy nie wydano drukiem kompletu dzieł operowych, brakuje również ich nagrań. Najsłynniejsze opery Moniuszki znamy tylko z XX-wiecznych opracowań. Wczesna twórczość jest niemal całkowicie nieznana.

Wszystko to skutkuje nieprawdziwym obrazem kompozytora. Zresztą wizerunek ten ewoluował wraz ze zmieniającymi się epokami, bowiem twórcę "Halki" i jego dzieła zawsze chętnie wykorzystywano w rozmaitych celach pozamuzycznych.

Na jakim etapie odkrywania Moniuszki jesteśmy dziś? Co wiemy o najważniejszym po Chopinie polskim kompozytorze XIX wieku, a czego nie wiemy? Jakich odkryć możemy się spodziewać? Jakie nadzieje wiążemy z Rokiem Moniuszkowskim? Na te pytania odpowiadać będą najwybitniejsi polscy moniuszkolodzy. Opowiedzą również o życiu kompozytora, przedstawią źródła, inspiracje i konteksty jego twórczości, przeanalizują mniej znane utwory i odkryją zaskakującą zawartość utworów najpopularniejszych.

(fot. Polona/domena publiczna)

Prowadzący