REKLAMA

Wieczór literacki: Teatralne inspiracje Juliusza Słowackiego

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2009 16:50
6 września 2009, godz. 22:35

Audycja Iwony Malinowskiej z udziałem Marka Piekuta historyka teatru, wykładowcy warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Dramaty Juliusza Słowackiego są grane do dziś między innymi z powodu ich "teatralności", której w momencie ich powstania odmawiali im polscy znawcy teatru. Wynikało to z dużego rozdźwięku teatralnej rzeczywistości polskiej pod zaborami (warszawskiej i krakowskiej) w stosunku do nowoczesnych rozwiązań scenicznych w Europie. A te rozwiązania i nowości zarówno repertuarowe jak i techniczne znał Słowacki - emigrant, bywalec teatrów londyńskich i paryskich. O swoich doświadczeniach teatralnych pisał głównie w listach do matki. A inspiracje i obserwacje typu - ważna rola kobiet w różnego rodzaju intrygach, wykorzystał w swojej dramaturgii. Ślady owych inspiracji znajdą słuchacze w przytoczonych fragmentach archiwalnych nagrań słuchowisk według dramatów Juliusza Słowackiego.

Korespondencję poety czyta Wojciech Wysocki.