Section1
Kwartet Śląski w "Five o'clock"
Wszystkie publiczność na spotkaniu z Kwartetem Śląskim Foto: Grzegorz Śledź/PR2