Section1
Kwartet Śląski w "Five o'clock"
Wszystkie Arkadiusz Kubica Foto: Grzegorz Śledź/PR2