Section1
Kwartet Śląski w "Five o'clock"
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź/PR2