Section1
Kwartet Śląski w "Five o'clock"
Wszystkie Piotr Janosik i Łukasz Syrnicki Foto: Grzegorz Śledź/PR2