Section1
Rozmowa o zabytkach sakralnych
Wszystkie Piotr Żuchowski, dr Katarzyna Galicka-Szymańska i ks. dr Janusz Nowiński Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2