Section1
Rozmowa o zabytkach sakralnych
Wszystkie Dr Katarzyna Galicka-Szymańska Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2