Section1
Rozmowa o zabytkach sakralnych
Wszystkie Ks. dr Janusz Nowiński Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2