Section1
Rozmowa o zabytkach sakralnych
Wszystkie Dr Katarzyna Galicka-Szymańska i ks. dr Janusz Nowiński Foto: fot. Grzegorz Śledź/PR2