Section1
Goldbergowskie na klawesynie przed Trybunałem
Wszystkie Krzysztof Dziuba i publiczność obrad "Płytowego Trybunału Dwójki" Foto: Grzegorz Śledź/PR2