Section1
Goldbergowskie na klawesynie przed Trybunałem
Wszystkie Dorota Kozińska, Andrzej Sułek, Jacek Hawryluk i Lilianna Stawarz Foto: Grzegorz Śledź/PR2