Section1
Goldbergowskie na klawesynie przed Trybunałem
Wszystkie Lilianna Stawarz Foto: Grzegorz Śledź/PR2