Section1
Goldbergowskie na klawesynie przed Trybunałem
Wszystkie Andrzej Sułek Foto: Grzegorz Śledź/PR2