Section1
"Kwintet smyczkowy g-moll" Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Agata Szymczewska Foto: Piotr Piorun