Section1
"Kwintet smyczkowy g-moll" Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Jacek Hawryluk Foto: Piotr Piorun