Section1
"Kwintet smyczkowy g-moll" Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Dorota Kozińska i Agata Szymczewska Foto: Piotr Piorun