Section1
"Kwintet smyczkowy g-moll" Mozarta przed Płytowym Trybunałem
Wszystkie Piotr Kamiński Foto: Piotr Piorun