Section1
"Five o’clock" z Lutosławski Piano Duo - Galeria
Wszystkie Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Programu II Polskiego Radia, i Agata Kwiecińska Foto: Wojciech Kusiński/PR