Section1
"Five o’clock" z Lutosławski Piano Duo - Galeria
Wszystkie Emilia Sitarz (podczas próby) Foto: Wojciech Kusiński/PR