Section1
"Five o’clock" z Lutosławski Piano Duo - Galeria
Wszystkie Bartłomiej Wąsik Foto: Wojciech Kusiński/PR