Section1
Płytowy Trybunał Dwójki z "Preludiami" Debussy’ego
Wszystkie Dorota Kozińska Foto: Grzegorz Śledź