Section1
Płytowy Trybunał Dwójki z "Preludiami" Debussy’ego
Wszystkie Foto: Grzegorz Śledź