Section1
Płytowy Trybunał Dwójki z "Preludiami" Debussy’ego
Wszystkie Karol Radziwonowicz Foto: Grzegorz Śledź