Section1
Trans-Fuzja w Dwójce
Wszystkie Dj Lenar, Agata Zubel, Andrzej Bauer, Katarzyna Moś, Cezary Duchnowski, Marcin Masecki Foto: Grzegorz Śledź/PR