Section1
Koncert laureatów "Nowej Tradycji" 2013
Wszystkie Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Programu 2 PR, oraz Henryk Cichecki, członek Zarządu PR S.A. Foto: Grzegorz Śledź/PR2