Section1
Koncert laureatów "Nowej Tradycji" 2013
Wszystkie Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Programu 2 PR, Bart Pałyga, Kuba Borysiak i Krzysztof Trebunia-Tutka Foto: Grzegorz Śledź/PR2