Section1
Koncert laureatów "Nowej Tradycji" 2013
Wszystkie Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Foto: Grzegorz Śledź/PR2