Section1
"Five o’clock" z Lutosławski Piano Duo - Galeria
Wszystkie Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik i Agata Kwiecińska Foto: Wojciech Kusiński/PR