Żyć święcie i szlachetnie – arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2022 07:00
W tym roku przypada 200. rocznica urodzin kapłana, metropolity warszawskiego, uczestnika walk narodowowyzwoleńczych, patrioty, zesłańca, autora ciekawych pamiętników, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi zajmującego się pomocą sierotom i ubogim, przyjaciela Słowackiego.
Fragment Pamiętników ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
Fragment "Pamiętników ks. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego" Foto: Polona.pl

"Na ziemi być Polakiem – to żyć święcie i szlachetnie" – te słowa Zygmunta Krasińskiego były mottem działalności Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego – kapłana, arcybiskupa Warszawy, zesłańca, autora pamiętników, poety, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, przyjaciela Juliusza Słowackiego.

Urodził się równo 200 lat temu - 1 listopada 1822 r. w Wojutynie koło Łucka w niezamożnej, lecz bardzo ambitnej rodzinie szlacheckiej, jako syn Gerarda i Ewy z domu Wendorffów. "Uważam nasz język, naszą historię, nasze obyczaje narodowe za drogocenną spuściznę po przodkach, która następcom naszym święcie przekazać powinniśmy, wzbogacając skarbnicę narodową naszą własną pracą" – mówił abp Szczęsny-Feliński.

W 1851 roku zgłosił się do seminarium duchownego w Żytomierzu. Wówczas miał 29 lat. W grudniu 1852 roku został wysłany na dalsze studia do Cesarskiej Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1861 roku przez władze carskie został przedstawiony papieżowi Piusowi IX jako kandydat na arcybiskupa warszawskiego.

Przez szesnaście miesięcy - od lutego 1862 roku do czerwca 1863 roku - był metropolitą warszawskim. Został beatyfikowany 18 sierpnia 2002 roku przez św. Jana Pawła II podczas mszy na krakowskich Błoniach. Jego kanonizacji dokonał papież Benedykt XVI w październiku 2009 roku. Ciało świętego spoczywa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Posłuchaj
29:17 Rozmowy na lato 16.08.2022.mp3 Żyć święcie i szlachetnie – arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński (Rozmowy na lato/Dwójka)

***

Tytuł audycji: Rozmowy na lato

Prowadziła: Dorota Gacek

Data emisji: 15.08.2022

Godzina emisji: 22.30

Czytaj także

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński - postać warta poznania

Ostatnia aktualizacja: 07.08.2022 12:26
W tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. To postać mało znana, mimo że bardzo zasłużona. Sylwetkę arcybiskupa w audycji "Leniwe przedpołudnie" przytoczyła siostra Milenia Wilk ze zgromadzenia Franciszkanki Rodziny Marii.
rozwiń zwiń