Section1
Laureaci Konkursów o Grand Prix KRRiT oraz Prezesa Polskiego Radia i Stypendialnego im. Jacka Stwory 2012
Wszystkie Zarząd Polskiego Radia oraz członkowie KRRiT. Od prawej: Andrzej Siezieniewski, Krzysztof Luft, Jolanta Wiśniewska i Sławomir Rogowski. Foto: Andrzej Szozda