Section1
Laureaci Konkursów o Grand Prix KRRiT oraz Prezesa Polskiego Radia i Stypendialnego im. Jacka Stwory 2012
Wszystkie Bartosz Panek - laureat konkursu stypendialnego im. Jacka Stwory i Monika Malec, która otrzymała wyróżnienie. Foto: