Section1
Laureaci Konkursów o Grand Prix KRRiT oraz Prezesa Polskiego Radia i Stypendialnego im. Jacka Stwory 2012
Wszystkie Wręczenie Grand Prix KRRiT Hannie i Adamowi Bogoryja Zakrzewskim, autorom reportażu "Nic się nie stało” i nagrody honorowej Jolancie Rudnik (druga od lewej) za audycję "Honor żołnierza”. Nagrodę wręczają Krzysztof Luft i Sławomir Rogowski - członkowie KRRiT. Foto: Andrzej Szozda