Section1
Laureaci Konkursów o Grand Prix KRRiT oraz Prezesa Polskiego Radia i Stypendialnego im. Jacka Stwory 2012
Wszystkie Grand Prix KRRiT przyznano Hannie i Adamowi Bogoryja Zakrzewskim, autorom reportażu "Nic się nie stało” Foto: Andrzej Szozda