Ludzie Polskiego Radia
Section06

Ewa Prządka

Redaktor

Interesuje się szeroko pojętą kulturą, a zwłaszcza historią literatury. Szczególną uwagę poświęca dokumentowaniu polskich śladów we Włoszech

Dziennikarka, absolwentka Wydziałów Pedagogiki oraz Filologii Polskiej Uniwersytetu  Warszawskiego. Z Programem Drugim Polskiego Radia związana od początku lat dziewięćdziesiątych. Od lat 90. współpracuje z Fundacją  Rzymską im.  J. S. Umiastowskiej, Związkiem Polaków we Włoszech (Honorowe Członkowstwo od 2002 roku) oraz Biuletynem Informacyjnym „Polonia Włoska”. Zgromadzone w tym czasie materiały - wywiady Ewy Prządki  z polskimi  kombatantami, duchownymi i artystami we Włoszech oraz źródłowe archiwalia dotyczące losów Polaków w tym kraju - złożyły się na pięciotomowe  wydawnictwo „Świadectwa – Testimonianze” (2000 – 2009). Autorka jest laureatką nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR za popularyzowanie problemów  polskiej książki (1999) oraz Honorowej Odznaki Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2005 ).

Section07
Napisz do mnie
Section24