Nowe kierunki studiów w Lublinie

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022 21:20
Ekobiznes, sztuczna inteligencja czy też kryminalistyka w biogospodarce znalazły się między innymi wśród nowych kierunków studiów oferowanych przez lubelskie uczelnie.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Pixabay

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w swojej nowej ofercie proponuje kandydatom m.in. takie kierunki jak: studia śródziemnomorskie – podróże historyczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, technical physics (fizyka techniczna), ekobiznes.

Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy w tegorocznej rekrutacji oferuje ponad 50 kierunków studiów, w tym pięć nowości, jak np. kryminalistyka w biogospodarce. Jak podają władze uczelni: „Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na usługi w zakresie diagnostyki kryminalistycznej zwierząt, związanej m.in. z nieprawidłowościami przy produkcji żywności, kłusownictwem, handlem dzikimi zwierzętami i gatunkami zagrożonymi oraz fałszerstwami”.

Politechnika Lubelska uruchomi dwa nowe kierunki. Studenci inżynierii pojazdów zdobędą kompetencje zawodowe w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych oraz lekkich statków powietrznych, natomiast program studiów z inżynierii recyklingu jest ściśle ukierunkowany na problematykę przetwarzania odpadów w produkty użyteczne.

Katolicki Uniwersytet Lubelski natomiast przygotował pięć nowości. Są to m.in. studia ze sztucznej inteligencji. KUL uruchamia również italianistykę w trybie zdalnym.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomi stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia.

Uczelnie prowadzą rekrutację na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na UMCS i KUL rejestracja zakończy się 8 lipca, na Politechnice Lubelskiej - 10 lipca. Z kolei na Uniwersytecie Przyrodniczym zapisy zakończą się 11 lipca, a 12 lipca na większości kierunków na Uniwersytecie Medycznym.

Zobacz więcej na temat: studia Lublin