Section1
Życie codzienne w stanie wojennym
Wszystkie Wobec niemożliwości opanowania kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego, władze komunistyczne decydują się na wprowadzenie 13.12.1981 stanu wojennego. Wadzę przejmuje wojsko - powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, zakazano m.in. wszelkiego rodzaju zgromadzeń (oprócz religijnych), zawieszono działalność wielu organizacji społecznych. Foto: PAP/CAF/Marek Broniarek