Section1
Życie codzienne w stanie wojennym
Wszystkie Cukier na półkach w Supersamie na placu Unii Lubelskiej. Warszawa, 1.02.1982 Foto: PAP/CAF/Marek Langda