Section1
Życie codzienne w stanie wojennym
Wszystkie Dział mięsny w Supersamie na placu Unii Lubelskiej. Warszawa, 1981 Foto: PAPCAF/Tomasz Langda