Section1
Polska pod kontrolą Kremla
Wszystkie PZPR utraciła kontrolę, a Solidarność jest siłą polityczną, która umie paraliżować działalność partii - czytamy w analizie sytuacji w Polsce przeprowadzonej przez Komisję Biura Politycznego KC KPZR do spraw polskich w kwietniu 1981. Foto: "Moskiewski proces" Władimir Bukowski, Wydawnictwo Volumen, 1998